Δήμος Παλλήνης
Σύστημα Διαδικτυακής Οικονομικής Πληροφόρησης Συναλλασσομένων
Τελευταία ενημέρωση του συστήματος στις
Δήμος Παλλήνης

Δήμος Παλλήνης

Ιθάκης 12, Γέρακας, Παλλήνη, Τ.Κ.15344

Τηλ: 2106604623

email: epayments@pallini.gr